КЗ Підгородненська СЗШ № 4

 

Управління

 

Принципи управління школою:

1.    Принцип науковості. Науковий підхід у керівництві школою дає можливість приймати організаційно – адміністративні рішення й дії на основі глибокого проникнення в суть педагогічного процесу, в суть фактів і явищ шкільного життя;

2.    Принцип компетентності й відповідність. Структура знань сучасного керівника школи базується на органічному поєднанні теоретичного й практичного аспектів. Ця єдність означає:

  • ·       вивчення теоретичних проблем, найбільш актуальних для практичної діяльності директора школи;
  • ·       глибокий теоретичний аналіз стану вирішення кожного питання в школі;
  • ·       чітке визначення на основі теорії завдань управління навчально – виховним процесом, виділення питань, на які необхідно звернути увагу в ході управління;
  • ·       акумуляцію кращого педагогічного досвіду й упровадження його в практичну діяльність;
  • ·       вибір доцільних форм і методів контролю засвоєння навчальних предметів;
  • ·       створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

3.    Принцип конкретності та діловитості. Цей принцип означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність і точність у розв’язанні найактуальніших проблем.

4.    Принцип оптимізації. Принцип оптимізації в управлінні школою означає науково обґрунтований, найкращий вибір мети, засобів, методів управління, здійснення контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально – виховній роботі при раціональній затраті часу вчителів і учнів.

5.    Принцип економізації. Він полягає в раціональному й економічному використанні навчально – матеріальної бази, педагогічних кадрів, їх властивостей та часу вчителів і учнів.

6.    Принцип перспективності та цілеспрямованості. Директор повинен добре уявляти й прогнозувати перспективи розвитку школи, яку очолює, він визначає пріоритетні напрями в навчально – виховному процесі. Перспективність тісно пов’язана з цілеспрямованістю, їх об’єднує спільність мети. Усвідомлюючи розвиток школи на майбутнє, адміністрація правильно визначає педагогічні механізми реалізації мети навчання й виховання.

7.    Принцип плановості. Важливою умовою роботи школи є конкретне, чітке  планування.

8.    Принцип спеціалізації. Принцип спеціалізації характеризується певними рівнями:

  • ·       спеціалізація адміністрації школи за  педагогічною освітою різного фаху;
  • ·       певна спеціалізація вчителів у викладанні шкільних предметів у постійно визначених групах класів;
  • ·       спеціалізацію можна вводити й у навчальній та виховній роботі.

9.    Принцип гуманізації. Гуманність є однією з найсуттєвіших ознак школи.

10.          Принцип національної свідомості й патріотизму. Він полягає в тому, що директор школи, вся адміністрація контролюють, як учителі школи використовують зміст освіти, позакласну й позашкільну роботу для виховання в учнів почуття національної гідності, патріотизму, як виховують у дітей готовність стати на захист України, любов, повагу, шанобливе ставлення до її символів.