КЗ Підгородненська СЗШ № 4

 

Учнівське самоврядування

 

 

 

 
1. Загальні положення
1. Учнівське самоврядування Підгородненської середньої загальноосвітньої школи №4 проводить свою діяльність на підставі Конституції України, Всесвіньої декларації про права дитини, Законів України «Про громадські організації», Статуту школи.
2. Учнівське самоврядування пропагує дружині взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з батьками і педагогами.
2.Мета і принципи шкільного самоврядування
1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народові України.
2. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів України.
3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.
3. Органи самоуправління учнівського самоврядування
1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівські збори, які скликають раз на рік.
2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує учнівська рада, яка скликається раз на місяць, в учнівських колективах – учнівські збори, в секторах – засідання.
3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є учнівська рада «Лідер», яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
4. Головою учнівської ради може бути учень 5 – 11 класу, якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської ради.
5. Старосту класу обирають загальні класні збори. З їх числа формується старостат.
6. Форми діяльності центрів, піонерської організації, секторів визначають на засіданнях ради.
Учнівська рада «Лідер»:
- координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
- контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
- контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
- бере участь в організації невідкладної допомоги учням, які відстають у навчанні;
- вносить пропозиції до адміністрації школи з питань навчання і виховання учнів;
- організовує День самоврядування в школі;
- організовує й контролює чергування в школі;
- веде контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог у школі;
- здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
- організовує роботу центрів, піонерської організації, секторів, штабів.
Старостат:
- звітує про результати навчально – виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради;
- є безпосереднім зв’язковим між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради, центрів).
4. Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування:
1. Навчально – пізнавальний центр:
- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
- організовує консультаційну роботу з предметів;
- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
- веде боротьбу з пропусками уроків.
Склад центру:
Сектор «Знання»:

- збирає і систематизує інформацію про стан успішності в кожному класі;
- здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків;
- висвітлює інформацію в газеті.
Сектор «Ерудит»:
- допомагає в проведенні предметних тижнів;
- організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри.
Спортивно – оздоровчий центр:
- забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я;
- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, анти тютюнову, антинаркотичну програми);
- залучає учнів та батьків до спортивно – масової роботи;
- організовує роботу спортивних секцій;
- проводить спортивні ігри, рухливі перерви;
- організовує загально шкільні спортивно оздоровчі заходи.
Склад центру:
Сектор «Санпост»:

- контролює санітарний стану школи, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;
- випускає сан бюлетені, блискавку, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори;
- організовує чергування в школі;
- перевіряє зовнішній вигляд учнів;
- допомагає проводити заходи «Наркопосту».